06/10/2022


Preventie en behandeling van transitiestoornissen bij melkvee

In deze avondlezing zullen twee onderwerpen worden toegelicht die van belang zijn in de melkveepraktijk. In een eerste stuk zal worden ingegaan op de transitievoeding en de preventie van hypocalcemie en andere stofwisselingsstoornissen. In een tweede deel zal een overzicht worden gegeven van de pathogenese en behandelingsmogelijkheden van een zeer typische stofwisselingsziekte: de lebmaagverplaatsing. Beide onderwerpen zullen vanuit een praktisch perspectief benaderd worden.

Bookings are closed for this event.

BE TRANSPARANT

De wettelijke transparantieplicht legt farmaceutische en medische hulpmiddelen bedrijven, zowel Belgische als buitenlandse, op om premies en voordelen die zij vanaf 1 januari 2017 rechtstreeks of onrechtstreeks toekennen aan gezondheidszorgbeoefenaars, organisaties in de gezondheidszorgsector of patiëntenverenigingen, te documenteren en jaarlijks openbaar te maken op het platform b betransparent.be.

Meer info