02/10/2019


Een update over vloeistoftherapie in de rundveepraktijk, aangepast aan de veldsituatie


In deze lezing wordt de nieuwe wetenschappelijke literatuur m.b.t. vloeistoftherapie bij kalveren en volwassen runderen vertaald tot een praktisch toepasbaar geheel.

Er wordt veel nadruk gelegd op evidence based werken en de haalbaarheid van infuustherapie in de faculteit (wanneer ethisch blijfinfuus nodig).

Na afloop van het theoriegedeelte wordt op interactieve wijze oefeningen gemaakt in kleine groepjes. De deelnemers krijgen infuusmateriaal ter beschikking, waarmee ze een goede therapie moeten uitwerken.

Bookings are closed for this event.

BE TRANSPARANT

De wettelijke transparantieplicht legt farmaceutische en medische hulpmiddelen bedrijven, zowel Belgische als buitenlandse, op om premies en voordelen die zij vanaf 1 januari 2017 rechtstreeks of onrechtstreeks toekennen aan gezondheidszorgbeoefenaars, organisaties in de gezondheidszorgsector of patiëntenverenigingen, te documenteren en jaarlijks openbaar te maken op het platform b betransparent.be.

Meer info