19/09/2019


Multimodale benadering van chronische pijn bij honden en katten


Chronische pijn ontstaat dikwijls uit onvoldoende behandelde acute pijn, maar
het kan ook een gevolg zijn van primaire letsels in het centraal zenuwstelsel,
of een bijkomend syndroom zijn ten gevolge van ernstige aandoeningen zoals
vergevorderde osteoarthrose of neoplasie. Chronische pijn zal zich bij onze
viervoeters vooral uiten als een scala aan gedragsveranderingen, dewelke
van subtiel naar heel duidelijk (zelfmutilatie) variëren. Als dierenarts is het
onze taak om het lijden van onze patiënten te beperken.
De behandeling van chronische pijn is er één die multimodaal
is, waarbij klassieke analgetica, alternatieve analgetica en bijkomende
niet medicamenteuze therapieën dienen ingesteld te worden om tot een
bevredigend resultaat te komen. Het is een proces van “trial and error”,
waarbij dikwijls van therapeutische aanpak gewisseld zal moeten worden.

Bookings are closed for this event.

BE TRANSPARANT

De wettelijke transparantieplicht legt farmaceutische en medische hulpmiddelen bedrijven, zowel Belgische als buitenlandse, op om premies en voordelen die zij vanaf 1 januari 2017 rechtstreeks of onrechtstreeks toekennen aan gezondheidszorgbeoefenaars, organisaties in de gezondheidszorgsector of patiëntenverenigingen, te documenteren en jaarlijks openbaar te maken op het platform b betransparent.be.

Meer info